Böcker och bokmarknaden har som många kanske känner till genomgått en viss kris de senaste åren. Det beror kanske framför allt på att folk allmänt föredrar att se på en film eller en TV-serie istället för att sitta med en bok. Det kan vara lite problematiskt eftersom skriv- och lässvårigheterna ökar i samband med mindre läsning hos befolkningen, men bokmarknaden lever fortfarande ändå och frodas även om dess popularitet inte är lika stor som den en gång har varit.

Något som inte har minskat i popularitet inom böcker och bokmarknaden är däremot böcker som handlar om ämnen som rör dieter i olika former. Man kan ofta se att det är just de böckerna som ligger på topplistan i olika internetbokhandlar och det är de böckerna som ofta säljer bäst. Vad det beror på kan man bara spekulera i men vad vi vet är att dieter är något väldigt populärt hos en stor del av befolkningen och det finns ett stort antal olika dieter man kan förhålla sig till eller leva efter.

Att populariteten hos böcker inom just ämnen som berör dieter bara växer har säkerligen att göra med att det är det enklaste sättet att tillgodogöra sig informationen på när det kommer till det som har med kost och mat och göra. Även om det finns mycket information på nätet om recept och olika livsstilar och dieter så kan det vara lite bökigt att sitta med en e-bok i köket. Dieter innehåller ofta recept såsom kokböcker, böcker är därför en ideal form. Dessutom kan man ibland behöva läsa på ganska mycket om en diet innan man börjar efterleva den och det är mycket skönare och mer bekvämt att sitta med en bok och läsa om ett ämne än att behöva göra det exempelvis i sin dator eller på sin telefon.